Kursarkiv

Kurs i genus

Fortbildning i Genus baserat på filmen ”Hata Göteborg”

Utgångspunkten är den svenska succéfilmen Hata Göteborg som just nu spelas på landets biografer men också visas som skolfilm. En film om manlighet – när den är som värst – och de hårda villkoren i ett grabbgäng med låsta roller

I kursen utgår genuspedagoger Charlotta John och Pamela Sajber från nyinspelade sekvenser och scener ur filmen för att diskutera hur vardagliga händelser formar killars syn på sig själva och varandra. Du får handfasta tips om hur du kan tala om rädsla, genus och klassfrågor med dina elever. Fortbildningspaketet hjälper dig att komma igång med värdegrundsarbetet kring genus och är en utmärkt förberedelse för att sedan se filmen med dina elever.

Kursen har en speltid på ca 2 timmar, men innehåller också en mängd fördjupningar, reflektioner samt elevmaterial. I sin helhet motsvarar fortbildningen 2-3 dagars kompetensutveckling. Och du kan göra den när du vill, var du vill och i vilken takt du vill!

Materialet innehåller
  • Filmklipp
  • Föreläsning
  • Metod
  • Övningar
  • Lärarhandledning
  • Elevmaterial

Pris: 499:- per licens.

(Fler än 10 licenser 299:- per licens)
Priser exklusive moms.

se exempel

Om kurserna på kursarkiv.se

Då kursen körs direkt från via internet, kan du kan göra den när och var du vill, så länge du har en uppkopplad dator. Programmet är anpassad till olika lärstilar och du kan själv välja i vilken ordning och takt du vill genomföra kursen. Kursen har en speltid på ca 2 timmar, men innehåller också en mängd fördjupningar, reflektioner samt elevmaterial. I sin helhet motsvarar fortbildningen 2-3 dagars kompetensutveckling.

Visa filmen i klassen?

Vill du visa filmen i klassen kan du få tag på den via din AV-central.
Sök din AV-central på www.sli.se