Kursarkiv

Om kursarkiv.se

Fortbildning på nytt sätt!
Fortbildning tar tid – och måste få ta tid. Nu kan du göra arbetet både enklare och roligare. Du kan göra din fortbildning när du vill, var du vill och vid de tillfällen som passar dig bäst. Eftersom du når det via nätet har du ständigt tillgång till det – oavsett om du är på skolan, hemma eller på resande fot. Som sagt, fortbildning på ett nytt sätt.

Bättre fortbildning, mer inspiration!
På kursarkiv.se hittar du fortbildning som bygger på ny interaktiv teknik. Våra kurser är Internetbaserade och skapat av professionella producenter. En kombination av ny teknik och beprövad erfarenhet. Materialet innehåller både film och föreläsningar, metod- och lärarhandledning, egna övningar samt elevmaterial. Och du bestämmer själv hur du vill använda det!

Är du kursanordnare/fortbildare och intresserad av att ha din kurs på kursarkiv.se? Kontakta oss: info@kursarkiv.se